Search for European Projects

Česko-německé exkurze Natura 2000 (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0199)
Start date: Sep 29, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt navazuje na dlouhodobou činnost žadatele v oblasti ochrany přírody, zejm. při přípravách soustavy Natura 2000, během nichž došlo ke spolupráci s bavorskými partnery. Cílem je rozvoj česko-bavorské spolupráce v oblasti ochrany přírody a botaniky. V rámci projektu proběhne seminář zaměřený na výměnu zkušeností s přípravou a zajištěním soustavy Natura 2000 v Bavorsku a Plzeňském kraji, dále 2 terénní exkurze do bavorských a českých lokalit Natura 2000. Dále proběhnou stáže ochranářů, drobných zemědělců u bavorských kolegů zaměřené na management lokalit Natura 2000,možnosti financování.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.5%   145 775,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants