Search for European Projects

Česká Lípa - Boleslawiec - Společné a odlišné aneb sousedé Slované, poznejme se.
Start date: May 31, 2009, End date: Nov 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Projekt se prioritně zaměřuje na překonávání specifických problémů příhraničního území, s cílem zlepšit kvalitu života v obou dotčených regionech a vytvořit spolupracující institucionální systémy na obou stranách hranice. Je veden především snahou posílit a rozšířit úspěšně zahájenou spolupráci. Česká Lípa i Boleslawiec jsou městy s dlouholetou historií, které mají návštěvníkům bezpochyby co nabídnout. Spolupráce těchto měst s podobným historickým vývojem a zkušenostmi byla zahájena již v roce 2005 a od té doby se úspěšně rozvíjí. Obě města vynikají velkým podílem mladé generace na kterou je projekt prioritně cílem. Vzájemná informovanost obyvatel obou měst o historii, kultuře, školství či turistických atraktivitách partnerského města však stále není dostatečná a také vzájemná návštěvnost obyvatel obou měst má i po několika letech spolupráce stále rezervy. Projekt Česká Lípa - Bolesławiec - společné a rozdílné aneb sousedé Slované poznejme se je proto připravován na podporu institucionálního partnerství mezi oběma městy. Předkládaný projektový záměr zahrnuje soubor aktivit, tvořených jednak společnými kulturními a sportovními akcemi, jednak zpracováním propagačních materiálů pro různé cílové skupiny. Obsahem projektu je organizace jedné sportovní a dvou kulturních akcí na české straně, jedné sportovní a kulturních akcí na polské straně, vydání propagační brožury, turistické mapy a polské publikaceRealizace projektu umožní posílení a rozvoj stávající spolupráce i navázání nových kontaktů či výměnu zkušeností. Dalším záměrem předkládaného projektu je přitažlivou formou zprostředkovat obyvatelům, především z řad dětí a mládeže, i návštěvníkům obou měst informace o historii, kultuře či turistických atraktivitách těchto měst.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   180 230,17
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants