Search for European Projects

Červená hranice 2006 (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0361)
Start date: Feb 14, 2006, End date: Dec 27, 2006 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu bude navázání užších kontaktů s dolnorakouským Červeným křížem, výměna zkušeností ze záchranných kací, přenos know-how mezi těmito organizacemi, uskutečnění společného cvičení. Součástí projektu bude také vybavení záchranných týmů nezbytným itinerářem tak, aby byly schopné zasahovat společně s rakouskými kolegy v případě živelných pohrom či jiných událostí, kde je přítomnost Červeného kříže nezbytná.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   892 650,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants