Search for European Projects

CENTRUM REGIONU BESKYDY - STŘEDISKO PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE, podtitul: Radegastova stezka Regionem Beskydy a seminář o připravenosti subjektů cestovního ruchu v regionu
Start date: Dec 31, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Výstupem je DVD film, seminář, shrnutí stavu a moderní propagační materiál. Projekt je připravován oběma partnery. 1. Videosekvence Radegastova stezka Regionem Beskydy Samostatná DVD sekvence k existující základní verzi propagačního filmu o Regionu Beskydy. Část materiálů obdrží partner na polské straně. 2. Seminář ke stavu připravenosti subjektů cestovního ruchu v regionu Na dvoudenním semináři bude promítnuta DVD sekvence Radegastova stezka. Semináře se zúčastní subjekty cestovního ruchu z českého i polského příhraničí a jeho výstupem bude tištěný materiál shrnující závěry semináře o stavu turismu, který bude použitelný jako základ pro zkvalitnění služeb v dané oblasti.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   326 280,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants