Search for European Projects

Centrá tradícií a turizmu

Mesto Tvrdošín a Gmina Koscielisko sú dlhodobými cezhraničnými partnermi. Spolupracujú na riešení mnohých spoločných problémov, ktoré trápia oba prihraničné regióny. Tieto regióny sú si veľmi podobné. Oba sú prevažne hornaté, s veľmi dobrými prírodnými podmienkami pre turistický ruch. Zámerom tohto projektu je vytvoriť 2 centrá tradícií a turizmu. Ich úlohou bude reagovať na narastajúci záujem o turistické atrakcie, ako aj o mestský turistický ruch. V súčasnosti je na oboch stranách hranice nedostatok  ubytovacích kapacít spojených so stravovaním a voľnočasovým vyžitím, vhodných priestorov na stálu expozíciu tradičných remesiel a výrobkov, vhodnej infraštruktúry pre organizovanie kongresov a výstav. Centrá budú poskytovať práve také služby, ktoré by pokrývali vyššie popísané potreby. Partneri majú do budúcnosti naplánované rôzne cezhraničné aktivity ako výmenné programy, organizovanie spoločných konferencií, prezentácií, výstav, kultúrne akcie. Primárna cieľová skupina projektu sú návštevníci, ktorí navštívia dané regióny. Novovybudované centrum na poľskej strane, spolu so zrekonštruovaným centrom na strane slovenskej, poskytnú priestory na intenzívnejší dlhodobý rozvoj cestovného ruchu v oboch regiónoch. Achievements: Mesto Tvrdošín a Gmina Koscielisko sú dlhodobými cezhraničnými partnermi. Spolupracujú na riešení mnohých spoločných problémov, ktoré trápia oba prihraničné regióny. Tieto regióny sú si veľmi podobné. Oba sú prevažne hornaté, s veľmi dobrými prírodnými podmienkami pre turistický ruch. Zámerom tohto projektu je vytvoriť 2 centrá tradícií a turizmu. Ich úlohou bude reagovať na narastajúci záujem o turistické atrakcie, ako aj o mestský turistický ruch. V súčasnosti je na oboch stranách hranice nedostatok ubytovacích kapacít spojených so stravovaním a voľnočasovým vyžitím, vhodných priestorov na stálu expozíciu tradičných remesiel a výrobkov, vhodnej infraštruktúry pre organizovanie kongresov a výstav. Centrá budú poskytovať práve také služby, ktoré by pokrývali vyššie popísané potreby. Partneri majú do budúcnosti naplánované rôzne cezhraničné aktivity ako výmenné programy, organizovanie spoločných konferencií, prezentácií, výstav, kultúrne akcie. Primárna cieľová skupina projektu sú návštevníci, ktorí navštívia dané regióny. Novovybudované centrum na poľskej strane, spolu so zrekonštruovaným centrom na strane slovenskej, poskytnú priestory na intenzívnejší dlhodobý rozvoj cestovného ruchu v oboch regiónoch.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

Project Website

1 Partners Participants