Search for European Projects

Bygg i trä-förstudie
Start date: Feb 29, 2008, End date: Feb 27, 2009 PROJECT  FINISHED 

Projektet är en förstudie som har som målsättning att utveckla ett långsiktigt samarbete mellan företag med träinriktning inom Inre Skandinavien. I denna förstudie så är det TUAB/Union Wood och Tretorget AS som bär ansvaret för att konkretisera vad ett samarbete mellan klustren och deras medlemsföretag ska innehålla av målsättningar och aktiviteter. Projektet anser att kontakter mellan företag i träbranschen kan förstärkas och vidareutvecklas inom regionen. Projektet anser att skog och träbranschen har större betydelse i delområdet Inre Skandinavien än vad som är genomsnittet i Sverige och Norge.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 25.6%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website