Search for European Projects

Bygg i gränsregionen - En gemensam arbets- och utbildningsmarknad
Start date: Sep 14, 2008, End date: Sep 30, 2009 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska organiseras med en egen styrgrupp med representanter från branschorganisationerna Norges Byggskole, Byggenæringens Landsforening och Sveriges Byggindustrier. Man ska se på behoven för rekrytering och kompetensutveckling i branschen. Detta kommer att genomföras i ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och NAV. Vidare ska man analysera befintliga bygg och anläggningsutbildningarna som finns på gymnasieskolor och fackskolor/kvalificerade yrkesutbildningar. Lärlingsordningen ser annorlunda ut mellan länderna och man ska genomföra aktiviteter för att se över möjligheter till samordning av denna.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website