Search for European Projects

Bygg- anläggningskompetens Inre Skandinavien
Start date: Jul 31, 2010, End date: Jul 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Utvecklingen inom industri- och besöksnäringsområdet kräver en stark byggsektor som klarar av att energisnålt och effektivt, med modern teknik och arbetsmetoder bygga anläggningar, vägar, järnvägar, boende m.m. med hög kvalitet. Projektet syftar till att stärka bygg- och anläggningsbranschen i Inre Skandinavien, genom samarbete i frågor som rör kartläggning av branschbehov, rekrytering, dimensionering av utbildning, yrkes- och lärlingsutbildning, kvalitetssäkring av färdigutbildning, karriärutveckling och gränshinder som berör byggbranschen. Projektet bygger på en förstudie som visade att det finns ett behov av att skapa nya synergimodeller inom bygg- och anläggningsområdet i regionen Inre Skandinavien.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 5.2%   400 000,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website