Search for European Projects

Budowa sali sportowej w Wegierskiej Górce i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Svrcinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim
Start date: Jul 31, 2008, End date: Jul 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzeniu dwóch inwestycji, tj. budowie przyszkolnej sali sportowej - w sołectwie Cisiec w Gminie Węgierska Górka, po stronie polskiej i budowie lodowiska z funkcjami na lato - w Gminie Svrčinovec, po stronie słowackiej. Obie inwestycje mają na celu stworzenie infrastruktury rekracyjno-sportowo-turystycznej, tj. miejsc do organizacji rozgrywek różnych dyscyplin sportowych, zabaw, wypoczynku czy występów kulturalnych. Przedsięwzięcie będzie prowadziło do poszerzenia kontaktów społecznych mieszkańców obu Gmin, a równocześnie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Gminy Węgierska Górka i Gminy Svrčinovec w oczach turystów i gości. Infrastruktura sportowa, która zacieśni współpracę między partnerami z jednej strony będzie dodatkową atrakcją turystyczną czy rekreacyjną w danej Gminie, a z drugiej strony rozwiąże problem w zakresie zanikającej ostatnimi czasy aktywności ruchowej społeczeństwa obu krajów. Przedsięwzięcie będzie więc sposobem na propagowanie prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia. Achievements: Projekt miał na celu rozbudowę infrastruktury sportowej w celu zwiększenia turystycznej atrakcyjności obu miejscowości. W sołectwie Cisiec w gminie Węgierska Górka zbudowana została nowoczesna sala sportowa, mieszcząca się przy tamtejszej szkole. Sala posiada zaplecze sanitarne, a także miejsca dla widzów. Z kolei w Svrčinovcu na Słowacji wybudowane zostało lodowisko z funkcjami na lato – takie rozwiązanie pozwala na organizację rozgrywek różnych dyscyplin sportowych, w tym hokejbalowych. Dodatkowo przy lodowisku ustawione zostały drewniane zadaszenia, a na rzece Čierňanka wybudowano drewniany mostek dla pieszych, który zapewnia bezpieczne dotarcie na teren sportowy.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85.1%   1 048 768,96
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants