Search for European Projects

Budowa centrum kultury i spotkań młodzieży - Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zdrojowej 8 na Dusznicki Ośrodek Kultury
Start date: Dec 31, 2003, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Realizacja projektu będzie polegała na przebudowie dotychczasowego budynku usług uzdrowiskowych na ośrodek kultury, w którym zlokalizowany będzie Referat Kultury i Promocji, Ośrodek Sportu i Rekreacji , Biblioteka oraz funkcjonujące już Gminne Centrum Informacji. Celem projektu jest zlokalizowanie w jednym miejscu jednostek zajmujących się promocją miasta oraz niezbędną informacją dla osób poszukujących pracy oraz rozpoczynających działalnośc gospodarczą.W ramach realizacji projektu przewiduje się przystosowanie pomieszczeń na :cele biurowe o pow. 203,5 m2,salę konferencyjną o pow. 107,3 m2,bibliotekę wraz z czytelnią o pow. 123,5 m2,zaplecza noclegowego o pow. 208,6 m2.Koszt - 400000 zł.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 73.9%   73 576,30
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants