Search for European Projects

Brožura Das Lied von Maria Loreto, pohlednice a prospekty (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0222)
Start date: Sep 30, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Vydání informačního a propagačního materiálu v českém i německém jazyku pro návštěníky Lorety a přispět ke zvýšení turistické atraktivnosti 1.Brožuru Píseň o Loretě (Das Lied von Maria Loreto, autor Petr Beran) v českém a německém jazyku 2.Pohlednice s náměty Lorety 3.Prospekty v českém a německém jazyku se stručnou historií Lorety a popisem objektů. Cíl: Seznámit návštěvníky s kulturní památkou ležící v těsné blízkosti česko-německé hranice, v létech 1948 - 1989 rozpadlou v ruinu a znovu vybudovanou ve spolupráci Čechů a Němců jako místo smíření a přátelství obou národů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   86 250,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants