Search for European Projects

Brány Orlických a Bystřických hor
Start date: Aug 31, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Brány Orlických a Bystřických hor je projekt, který je zaměřen na rozvoj propagace a prezentace daného přeshraničního Orlických, resp. Bystřických hor. Poslání projektu je důležité pro rozvoj turismu a cestovního ruchu a potažmo tak pro rozvoj ekonomické situace v regionu. Projekt navazuje na již proběhlý projekt Nová tvář informačních center a prohlubuje jeho zaměření. Realizací projektu budou sestaveny a pořízeny různé druhy propagačních materiálů, které tak budou moci uspokojit různé potřeby návštěvníků a tak reagovat na poptávku různých forem cestovního ruchu. V rámci projektu vzniknou nové materiály o tomto regionu, dojde k doplnění a aktualizaci stávající materiály.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   580 900,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants