Search for European Projects

Brána do pohádky
Start date: Mar 31, 2009, End date: Oct 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Vývoj cestovního ruchu na obou stranách hranice ukazuje na skutečnost, že oba regiony jsou vyhledávanými a často navštěvovanými destinacemi zahraničních turistů. Bohužel je stále malá navštěvovanost mezi obyvateli České a Polské republiky. Proto se město Jičín rozhodlo společně s okresem Swidnica realizovat projekt "Brána do pohádky - Wrota do bajki", který propagací obou regionů přispěje k oživení cestovního ruchu a kultury, k poznání země nejbližšího souseda a k integraci obyvatel pohraničí. V rámci projektu bude v Jičíně vybudována infrastruktura s návazností na v Polsku oblíbenou pohádkovou postavu loupežníka Rumcajse a nakoupen mobiliář a vybavení pro oživení cestovního ruchu. V obou regionech budou instalovány informační kiosky pro turisty. Navazovat bude propagace obou regionů prostřednictvím pořádání paralelních kulturních a společenských akcí, které budou příležitostí k propagaci atraktivit obou regionů. Proběhne celá řada propagačních aktivit (konference, výstavy, soutěže) a výroba propagačních materiálů (např. průvodců, letáků). Propagační činnosti budou probíhat po celou dobu trvání projektu a budou obsahovat setkání s obyvateli a výstavy představující turistické a kulturní přednosti regionu. Kromě toho budou vytvořeny nové stránky informačního centra v Jičíně, na kterých budou uvedeny informace o cestovním ruchu, kultuře, sportu, apod. Kromě toho zde budou informace o partnerech města (vč. okresu Swidnica) s odkazy na jejich stránky. Internetové stránky a vybrané propagační materiály budou vytvořeny ve 4 jazykových verzích (Čj, Pj, Aj, Nj), čímž bude umožněn turistům snadný přístup k informacím nejen o aktuálním regionu, ale také o partnerských městech. V projektu jsou účelně propojeny kulturní prvky s propagačními, čímž bude osloveno co největší množství obyvatel.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   240 949,37
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants