Search for European Projects

Botnia Eventertainment

Projektets övergripande syfte är att marknadsföra regionerna så att ett antalet större evenemang/konserter kan komma till stånd och därigenom profilera regionerna som attraktiva och konkurrenskraftiga för artistförmedlare, evenemangsarrangörer samt andra kulturproducenter.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   720 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

2 Partners Participants