Search for European Projects

Borderland 2005 (Grenseland/Gränsland 2005)
Start date: Jul 31, 2003, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Gränskommittén och Østfold Fylkeskommune önskar att inventera och samordna de aktiviteter som planeras i samband med markeringen av unionsupplösningen 2005 och invigningen av ny bro mellan Sverige och Norge. Genom en samordning av de aktiviteter som planeras att genomföras under 2005 kan regionen marknadsföras som en enhet. En gemensam marknadsföring ökar identiteten av området Østfold-Fyrbodal (Bohuslän/Dalsland/Fyrstad) som en region och torde också ha större möjligheter att locka fler besökare till aktiviterna/arrangemangen som genomförs under år 2005. Vidare bör erfarenheter och effekter tas tillvara hur man i regionen upprätthåller de upparbetade samarbetet (nätverken), ökar besöksfrekvensen av turister även efter 2005 samt fortsätter att markandsföra området som en enhet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details