Search for European Projects

Bionica voor het MKB (Bionica voor het MKB - III-3-01=047.81)
Start date: Aug 31, 2010, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Uitgangspunt van bionica is leren van de natuur. Het gaat daarbij om de principes uit de natuur te begrijpen en toe te passen bij de verbetering van bestaande of ontwikkeling van nieuwe producten en processen. Bionica kan vanwege de relatie met de natuur worden beschouwd als duurzame technologie bij uitstek. Industriële innovatie met bionica als startpunt is orgineel, duurzaam en effectief. Door kennis te nemen van deze “denkwijze” en deze toe te passen kan het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame economie. De overdracht van vooral wetenschappelijk beschikbare kennis op gebied van bionica naar concrete toepassingen vindt op Europese schaal meestal plaats bij de grotere bedrijven in samenwerking met universiteiten. Bij het MKB is er echter sprake van onbekendheid van de kansen en mogelijkheden die bionica deze bedrijven kan bieden. Doel van het project is om in het EDR gebied MKB bedrijven te identificeren die de mogelijkheden willen verkennen om met bionica nieuwe producten, processen of diensten te ontwikkelen of bestaande te verbeteren. Als deze bedrijven vervolgens deze “denkwijze” implementeren in hun organisatie zal dit leiden tot versterking van hun concurrentiepositie, toename in werkgelegenheid en een bijdrage aan een duurzame economie. Het project wil het MKB voorlichten en interesse kweken voor bionica en waar mogelijk met geïnteresseerde bedrijven de haalbaarheid van bionica voor hun specifieke toepassing.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   25 000,00
  • 2007 - 2013 Netherlands - Germany (NL-DE)
  • Project on KEEP Platform
Project Website