Search for European Projects

Bezpečné příhraničí (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0418)
Start date: Aug 24, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Výchozí situací je návaznost na 13letou spolupráci s Grenzpolizeiinspektion v Bavorsku. Obsahem projektu je zorganizování konference zaměřené na bezpečnostní situaci v česko-bavorském pohraničí na území Jihočeského kraje. V souvislosti se vstupem ČŘ do Schenghenského prostoru je důležité, aby se do diskuze a následných řešeních bezpečnostní problematiky příhraničí zapojili nejen pracovníci Policie ČR a bavorské policie, ale také starostové příhraničních obcí. Tento projekt souvisí částečně s projektem Kriminalita nezná hranic, v rámci INTERREG IIIA Česká republika-Svobodný stát Bavorsko.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   87 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants