Search for European Projects

Běžkování v turistické destinaci Králický Sněžník-Snieznik-Góry Bialskie
Start date: May 31, 2013, End date: May 30, 2015 PROJECT  FINISHED 

Projekt je primárně zaměřen na vznik nového produktu v oblasti cestovního ruchu,kterým je rozšíření nabídky aktivit zimní sezony o lyžařskou turistiku po obou stranách hranice.Obsahově se projekt týká zlepšení,rozšíření a modernizace lyžařské turistické infrastruktury vč.propagace produktu v příhraniční oblasti Pardubického kraje a Powiatu Klodzko-konkrétně oblasti Králického Sněžníku na jedné straně hranice a oblasti Masywu Snieznika a Gor Bialskich na straně druhé.Produkt,o který tento projekt usiluje, je založený na rozvoji nabídky kvalitně strojově upravovaných lyžařských běžeckých tras v délce 115km - SO Orlicko plánuje nové trasy v délce 47km v oblasti pohoří Králického Sněžníku. Na polské straně pak dojde k rozšíření tras jak v oblasti Masywu Snieznika, tak v oblasti Gor Bialskych v rozsahu 68km.Nedílnou součástí tohoto projektu bude rovněž cílená propagace lyžařských tras formou společného tištěného materiálu-brožury ve formě průvodce - ve čtyřech jazykových mutacích(CZ-PL-AJ-NJ),na jehož přípravě a financování se budou podílet všichni partneři a který bude distribuován v dotčeném území jako upoutávka a upozornění na stále rozvíjející se nabídku cestovního ruchu. Polský partner má ve své kompetenci koordinaci prací při přípravě brožury (tlumočení, předtisková příprava) a výběrové řízení na dodavatele tisku - ostatní partneři se budou podílet při přípravě brožury (poskytování základních materiálů a informací) a na všech vzniklých nákladech (překlady, předtisková příprava, tisk), a to v předem domluvené výši.Každý z partnerů projektu nese svůj podíl výdajů na tiskový materiál (brožuru se skladem map) samostatně ve svém rozpočtu.V rámci projektu proběhnou dvě společně připravovaná turistická setkání na běžkách s přejezdem na stranu druhou stranu hranice. V roce 2013 proběhne aktivita pod organizací Města Staré Město a to v jeho okolí a v roce 2014 bude polský partner pořádat zimní akci v oblasti Masywu Snieznika.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   625 325,02
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants