Search for European Projects

Belianske Tatry - spolu a lepšie
Start date: Dec 31, 2009, End date: Apr 29, 2012 PROJECT  FINISHED 

Tematicky projekt rieši vzájomné potreby spolupráce partnerov zo Slovenska a Poľska v prioritných oblastiach rozvoja. Tie sú zadefinované v spoločných cieľoch, ktorými sú najmä spolupráca na dobudovaní infraštruktúry cestovného ruchu a tvorbe spoločných produktov, zintenzívňovaní spolupráce v oblasti turizmu, spoločnej marketingovej konkurencieschopnosti.Uvedené ciele logicky vyúsťujú do spoločných aktivít, ktorými sú: výstavba cyklotrasy a zabezpečenie jej napojenia na tvoriacu sa cyklotrasu okolo celých Tatier, vypracovanie modelového prevádzkového poriadku vybudovanej cyklotrasy, spoločná propagácia záujmového územia prostredníctvom propagačných produktov, zorganizovanie spoločnej zahraničnej študijnej cesty za účelom získania skúseností s prevádzkovaním cyklistických chodníkov v zahraničí. Cieľovými skupinami projektu sú nielen obyvatelia dotknutého územia jednotlivých partnerov projektu. Sú nimi aj ostatní obyvatelia, ktorí tvoria súčasť prirodzeného Regiónu "Belianske Tatry", ale aj jeho návštevníci – turisti z domova i zahraničia. Achievements: Hlavnou investíciou v projekte bola výstavba cyklistickej trasy na úseku Spišská Belá-Tatranská Kotlina s celkovou dĺžkou 9 km, šírkou 3 m, asfaltovým povrchom a štyrmi miestami na oddych s exteriérovými mapami regiónu Belianske Tatry. Z chodníka je pri dobrom počasí nádherný výhľad na Tatry. Cyklistická trasa sa spája so zvyšnými pripravovanými projektmi výstavby cyklistických trás v pohorí. V rámci projektu bol okrem toho vypracovaný modelový prevádzkový a organizačný poriadok cyklotrasy a zároveň bolo zvýšené povedomie lokálnych aktérov o potrebe a spôsoboch riadenia líniovými turistickými trasami. Okrem toho bol vydaný turistický mini-sprievodca spoločným regiónom, obrazová publikácia „Spoznajme krásy Belianskych Tatier“, a taktiež informačný bulletin regiónu – nutná potreba každého turistu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   1 561 317,40
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants