Search for European Projects

BE AWARE, TAKE CARE.
Start date: Jan 5, 2015, End date: Jul 5, 2015 PROJECT  FINISHED 

Tüm dünyada halen 34 milyon kişi HIV’le yaşıyor. Yılda iki milyon kişi AIDS nedeniyle yaşamını kaybederken her yıl 2.7 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor. Bunların 430 binini çocuklar, 910 binini gençler oluşturuyor. HIV pozitiflerin yüzde 40’ı bu virüsü taşıdığından habersiz. Yaklaşık 2.2 milyon Avrupalı HIV’le enfekte. Ancak üçte biri bunun farkında değildir. Günümüzde 10-19 yaş arası 2 milyonu aşkın gencin HIV pozitif olarak yaşamakta, 2005 yılından 2012 yılına kadar dünya genelinde AIDS ilişkili ölümler yüzde 30 oranında azalırken 10-19 yaş grubunda yüzde 50 artış bildirilmektedir. Genç erişkinler, yaş dönümleriyle ilgili değişikliklerin yanında kronik bir hastalık ile yaşam ve HIV pozitifliklerini aile ve arkadaşlar ile paylaşarak cinsel partnerlerine geçişi önleme konusunda büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Yüksek risk altında olan bu grup, bu zorlukların yanında damgalanma ve ayrımcılık gibi nedenlerden dolayı test yaptırma, önlem alma ve tedavi konusunda geri planda kalmaktadır ve bu bariyerler ortadan kalkmaz ise AIDS’siz bir nesil rüyasının gerçekleşmesi zor görünmektedir. Geleceğimizin mimarı olacak bu gençlerimizin bu çaresiz hastalıktan korumak, önlem almak,hastalık bulaşanların tedavisi için gerekli adımları atmak biz gençlik çalışanlarının en önemli görevleri arasındadır. Bu nedenle projemizin genel amacı, gençler ve gençlik çalışanları ile birlikte amansız hastalık AIDS konusunda halkların bilinçlenmesini sağlayarak hastalığın yayılmasını azaltmaktır. Özel amaçlarımız ise; 1- AIDS ile mücadele kapsamında yeni projeler geliştirmek 2-AIDS'in bulaşma yollarını gençlere öğretmek 3- AIDS ve HIV virüsünden korunma konusunda gençlerde ve gençlik çalışanlarında farkındalık oluşturmak. 4- AIDS ile mücadele konusunda gençlik alanında çalışan kurumlar ile ortak stratejiler geliştirmek. 5- Risk altındaki gençlerin tanı ve tedavisi için gerekli bariyerleri kaldırmak. 6- Katılımcılarda farklı kültürlere karşı farkındalık oluşturmak. Projemize 10 farklı ülkeden 34 katılımcı yer almıştır. Katılımcılar, AIDS ve HIV üzerine bilgi sahibi olmak isteyen, bu amansız hastalığın zararları ve önleme yolları hakkında bilinçlenmek isteyen gençler ve gençlik çalışanlarıdır. Proje faaliyetlerimiz şunlardır; Facebook sayfasının açılması, faaliyet öncesi skype görüşmeleri, STK, kültürel gece ve dilsel hazırlık faaliyetleri, proje faaliyeti sırasında ise grup çalışmaları, alan ziyareti, etkileşimli sunumlar, kültürel faaliyetler, pratik bilgiler rehberi hazırlanması, katılımcılarla sözleşmeler yapılması, Faaliyetler kullanılan metodolojiler şunlardır; Grup dinamiği oyunları, grup çalışması, tartışma, soru- cevap, yaşayarak öğrenme, sunum, anket çalışması, mülakat, örnek olay sergileme, rol yapma, simülasyon, bireysel çalışma metotları kullanılmıştır. Faaliyetlerimizin sonunda elde ettiğimiz etki ve sonuçlar ile uzun vadede yararları şöyledir; Gençler AIDS ve HIV virüsü hakkında bilinçlenmişlerdir. Verilen görevlerle sorumluluk bilinci gelişen gençler bu toplumsal soruna karşı aktif bireyler olarak çalışmak isteği geliştirdiler. Grup çalışmalarının sonucu olarak, iletişim becerileri gelişti, sunumlarla özgüvenleri arttı. Farklı kültür, yaşayış, inanç tarzları hakkında bilgilendi ve onlara karşı hoşgörülü olmaları gerektiğini öğrendiler. Sunum saatinde AB projeleri hakkında bilgilendiler. STK fuarı ile diğer kurum ve grupların faaliyet alanlarını ve çalışmalarını öğrendiler. Hem proje konumuz Aids hakkında hem de sosyal, eğitsel, kültürel anlamda farkındalık kazanan katılımcılar birer kültür ve bilgi elçisi olarak ve öğrendiği her şeyi diğer gençlere aktaracak potansiyele sahip oldu. Her bir kurum ve grubun Aids hastalığı ve HIV virüsü hakkında bilgisi arttı. Projemizin gelecekte her bir kurum ve grubun bulunduğu bölgeye oldukça önemli faydası olacaktır. Yerel halklar, Aids’in sebepleri, nasıl bulaştığı, zararları, etkisi, tedavisi gibi hayati öneme sahip bilgileri öğreneceklerdir. Kendi kurum ve gruplarını sosyal olaylar ve durumlar karşısında duyarlı ve bilinçli hale getirerek farklı ve yeni projelere de imza atacaklardır. Bu sayede kendilerini sürekli yenileyip, gençlere faydalı olacaklardır. Kurumların hem bu konu hakkında hem de projeler alanında kapasitelerini geliştirmeleri de uzun vadeli bir fayda olarak karşımıza çıkmaktadır.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

9 Partners Participants