Search for European Projects

Baltic Way For Peace
Start date: Jul 1, 2014, End date: Dec 31, 2014 PROJECT  FINISHED 

ENG ''Baltic Way for Peace'' addresses importance of peace and friendship. Supports and underlines importance of youth in efforts of peace building. 8 day training course for youth workers and leaders ''Baltic Way for Peace'' will take place in Liepāja region and Riga in Latvia. It highlights and explores the importance of peace building in modern society. By exploring various types and forms of non violent protest and conflict resolution methods, wide range of positive examples will be used. A documentary movie will be created about TC, to promote creativity in peace building activities afterwards. Main aim of this training course is to improve participants abilities and skills to work with groups and individuals in peace building and integration activities within their communities. Project will bring together 29 youth workers, educators and leaders from 11 countries - Latvia, Lithuania, Estonia, Czech Republic, Spain, Serbia, Russian Federation, Georgia, Armenia, Azerbaijan and Turkey. Training course is based on non formal education methods, embodied and experiential learning principles. Participants will be able to learn by doing, experiencing, feeling, transferring and reflecting the gained skills and expertise for themselves and in the group. Participants will improve their skills and expertise. They will be encouraged to use more methods of experiential learning and embodied teaching methods. To share expertise, explore various forms of non violent protest forms. An open space for creation of new peace building ideas will be provided as well as for further cooperation, in non formal education. Project will also address integration of other nationalities into local societies. Documentary movie ''Baltic Way for Peace'' will be distributed after the project and available worldwide. It will outline importance of peace worldwide and lead to creation of intercultural understanding. LV ''Baltic Way for Peace'' izceļ miera un draudzības nozīmību. Atbalsta jauniešu nozīmīgo lomu un centienus miera veicināšanā. 8 dienu apmācību kurss jaunatnes darbiniekiem un līderiem ''Baltic Way for Peace'' notiks Liepājas novadā un Rīgā, Latvijā. Tiks pētīta un uzsvērta miera uzturēšanas nozīmība mūsdienu sabiedrībā. Tiks atklātas un analizētas dažādas nevardarbīgu protestu formas, pielietojot plašu klāstu pozitīvu piemēru. Projekta mērķis ir uzlabot dalībnieku prasmes darbā ar jauniešiem, integrācijas jomā un miera veicināšanā, strādājot gan individuāli, gan grupās Projekts pulcēs 29 jaunatnes darbiniekus un līderus no 11 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Čehijas, Spānijas, Serbijas, Krievijas Federācijas, Gruzijas, Armēnijas, Azerbaidžānas un Turcijas. Projekta laikā tiks izveidota dokumentālā filma par ''Baltic Way for Peace'' apmācību kursu, un Erasmus+, informācijas izplatīšanai. Apmācības ir bāzētas uz neformālās izglītības principiem. Ietverot mācīšanos caur kustību un no pieredzes. Dalībniekiem būs iespēja apgūt jaunas prasmes – darot, izjūtot, nododot, atspoguļojot un pārdomājot apgūto, gan sev, gan darba grupās. Dalībnieki uzlabos savas prasmes un kompetences. Viņi tiks iedrošināti vairāk izmantot mācīšanos caur pieredzi un kustību. Dalīties savās kompetenēs, atklāt dažādas nevardarbīgu protestu formas. Tiks radīta vide jaunu mieram veltītu projektu izstrādei, kā arī turpmākai sadarbībai, neformālās izglītības jomā. Projekts arī izcels sabiedrības integrācijas nozīmību. Dokumentālā filma par projektu tiks izplatīta starp partneriem un būs pieejama interneta vidē. Tiks izcelts miera svarīgums visā pasaulē un tiks veicināta un radīta starpkultūru sapratne.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

10 Partners Participants