Search for European Projects

Balkan youth exchange
Start date: Nov 1, 2014, End date: May 31, 2015 PROJECT  FINISHED 

The Balkan Youth Exchange is a 10 day youth exchange taking place from 10th to 20th February 2015, in Veliki Zitnik, Croatia, in Outward Bound educational centre, gathering 30 participants from 6 countries - Bosnia and Herzegovina, Albania, FYR-Macedonia, Croatia, Slovakia and UK, half of which are facing economic and social obstacles. The main aim of this youth exchange is to promote dialogue among youth with different religions and to prepare youth leaders to deal with religious issues with a focus to empower youth through inter-religious awareness and dialogue while embracing and learning about EU Values. The idea of the project originated from religious and national intolerance, lack of dialogue and understanding between youth of different religions. Through education and meeting with different people from different religions personal opinions of participants as well as opinions of other young people with whom the participants are in contact with will change in a positive way. With this project we will foster positive lines of communication between youth on inter-cultural and inter-religious topics and give a positive and fact based learning environment on these sensitive topics. Furthermore, these activities are designed to be inter-personal and challenge stereotypes and provide a safe space for participants to share their feelings, experiences and hopes for the future. The whole program of the youth exchange will be implemented using the methods of non-formal education, using an interactive and participative approach, method is also based on learning by experience. This includes workshops, presentations, teamwork, creative work, teambuilding activities, commitment activities, activities of trust, role plays, imaginary scenarios, problem solving activities and evaluation activities. Equipped with new skills, with raised awareness of the topics of the youth exchange, young people participating the project and all the people they contact with will be empowered, partner organizations will network what will result in new project development and new cooperations on European level. Balkanska razmjena mladih, 10-dnevna je razmjena mladih koja će se održati od 10. - 20. - tog veljače 2015. godine u Velikom Žitniku u Hrvatskoj u Outward Bound edukacijskom centru, te će okupiti 30 sudionika iz 6 zemalja - Bosna i Hercegovina, Albanija, Makedonija, Hrvatska, Slovačka i Ujeidnjeno kraljestvo, od kojih se polovica suočava s ekonomskim i socijalnim problemima. Glavni cilj ove razmjene mladih je promocija dijaloga između mladih različitih religija i priprema mladih koji rade s mladima na temu religija s fokusom na osnaživanje mladih kroz međureligijsko osvješćivanje i dijalog, istovremeno upijajući i učeći o vrijednostima EU. Ideja projekta proizašla je iz netolerancije na religijskoj i nacionalnoj osnovi, nedostatku dijaloga i razumijevanja između mladih različitih religija. Ovim projektom razviti ćemo pozitivnu komunikaciju između mladih o međureligijskim i međunacionalnim temama i pružiti pozitivno okruženje za učenje o ovim osljetljivim temama. Aktivnosti su dizajnirane na način da se potakne osobni pristup, suoči s izazovima te sudionicima pruži siguran prostor za dijeljenje svojih osjećaja, misli, iskustava i nada za budućnost. Cijeli program razmjene biti će implementiran kroz neformalne metode edukacije, kroz interaktivan i participativan pristup, učenje iz iskustva, što uključuje radionice, prezentacije, timski rad, kreativne zadatke, aktivnosti za razvoj tima, aktivnosti za razvoj odanosti i povjerenja, igranje uloga, simulacije, aktivnosti rješavanja problema i evaluacijske aktivnosti. Opremljeni novim vještinama sa razvijenom svijesti o temama ove razmjene, sudionici i ostali mladi ljudi s kojima su sudionici u kontaktu biti će osnaženi, a partnerske organizacije koje sudjeluju u projektu umrežiti će se što će rezultirati razvojem novih projekata i novih suradnji na Europskoj razini.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

5 Partners Participants