Search for European Projects

Ašské císařství dětem i dospělým (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0358)
Start date: Jun 14, 2006, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na přátelské setkání českých a německých občanů, klade si za cíl jejich vzájemné sblížení při společných kulturních zážitcích ytvořením společného fiktivního císařství. Atmosféra tohoto společenství přispěje k vytvoření pocitu sounáležitosti, vstřícnosti a vzájemné tolerance. Společný kulturní prožitek přispěje k návázání nových přátelství v rámci projektu, která díky kulturnímu významu přesáhnout rámec projektu i státní hranice. Vzhledem k přitažlivým aktivitám, je akce určena od nejmenších po nejstarší občany obou států, aby se docílilo mezigeneračního porozumění.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.8%   102 542,30
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants