Search for European Projects

artnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov (Partnerstwo na rzecz budowy systemów kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov)
Start date: Mar 31, 2012, End date: Apr 29, 2013 PROJECT  FINISHED 

Projekt Partnerstwo na rzecz budowy systemów wodno-kanalizacyjnych w gminach Zarszyn i Pakostov polega na przeprowadzeniu niezbędnych prac budowlano-montażowych, mających na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w obu gminach polsko-słowackiego pogranicza. Celem ogólnym projektu jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego terenów polsko – słowackiego pogranicza poprzez zagwarantowanie 1300 mieszkańcom i pozostałym odbiorcom dostępu do czystego środowiska naturalnego oraz wysokiej jakości życia. Celami szczegółowymi projektu sa: - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Zarszyn i Pakostov,- zapewnienie możliwości korzystania z podłączenia do sieci kanalizacyjnej 1300 odbiorcom,- poprawa higieny wiejskiej i odciążenie lokalnych potoków od wprowadzanych zanieczyszczeń,- eliminacja możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków do środowiska,- poprawa jakości życia mieszkańców terenów pogranicza oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej terenów wiejskich,- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i mieszkaniowej partnerów,- przeciwdziałanie niekorzystnemu wizerunkowi gmin.Po stronie polskiej przewiduje się jednoetapową budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Odrzechowa wraz z przepompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym. Po stronie słowackiej przewiduje się jednoetapową budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Pakostov. Projekt ma bezpośredni i pozytywny wpływ na grupę docelową projektu, którą stanowią mieszkańcy gmin Pakostov i Zarszyn. Projekt pośrednio pozytywnie wpłynie na przedsiębiorców, inwestorów, przyjezdnych i turystów korzystających z produktów i rezultatów projektu, którzy stanowią uzupełnienie grupy docelowej. Korzyści płynące z realizacji inwestycji będą widoczne po obu stronach granicy. Podstawowymi skutkami realizacji inwestycji będzie poprawa stanu środowiska naturalnego, które rządzi się zgoła innymi granicami niż administracje państw, inicjalizacja rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza oraz zgromadzenie niezbędnego doświadczenia, które będzie przekazywane na poczet przyszłych partnerstw jako wartość dodana wpływu transgranicznego. Achievements: Celem projektu było uporządkowanie gospodarki ściekowej w obu gminach polsko-słowackiego pogranicza, a tym samym stworzenie lepszych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego tych terenów. Po polskiej stronie granicy wybudowana została kanalizacja sanitarna wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Odrzechowa, położonej na atrakcyjnych terenach rekreacyjnych przy Wisłoku i zalewie Sieniawa. Po stronie słowackiej, w Pakostovie, również wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej. Powstała także niewielka oczyszczalnia ścieków. Łącznie po obu stronach granicy powstało ponad 25km sieci kanalizacyjnej.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   2 808 289,79
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants