Search for European Projects

artnerská olympiáda regionů 2007 (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0409)
Start date: Feb 28, 2007, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu se uspořádá IV.sportovní partnerská olympiáda regionů Hrušovansko, Mikulovsko, Moravský kras a Land um Laa. Soutěžit se bude v 6 disciplínách: fotbal, tenis, volejbal, bowling, terénní běh, střelba. Olympiáda je určena nejen pro sportovní spolky, ale i pro širokou veřejnost. Olympiáda bude probíhat dva dny (víkend), přičemž v sobotu proběhne vojelbal, tenis, bowling, terénní běh, střelba, společenský večer a v neděli fotbalový turnaj se slavnostním ukončením celé olympiády a vyhlášením vítězného regionu. Na organizačním zajištění akce se budou podílet i sportovní kluby mikroregionu Hrušovansko. Pro všechny účastníky olympiády bude zajištěno občerstvení i ubytování v zařízeních mikroregionu Hrušovansko.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   72 300,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants