Search for European Projects

Arti-vate Your Creativity through EVS
Start date: May 1, 2016, End date: Apr 30, 2018 PROJECT  FINISHED 

Projektet, Arti-vate your creativity through EVS, kommer att äga rum mellan maj 2016 och april 2018 och kommer att innefatta en APV och ett short term EVS som kommer att äga rum under juni och juli 2016 i Georgien. Huvudsakligen i Tblisi och Anaklia. Andra samverkande länder är Sverige, Grekland, Lettland och Polen, som kommer att skicka två volontärer vardera. Sammanlagt omfattar projektet 10 volontärer som kommer att arbeta med planering och marknadsföring samt genomföring av två musikfestivaler i Georgien. Syftet är att främja kulturell mångfald och inspirera ungdomar i Georgien att delta i lokala aktiviteter samt att öka kvaliten av ungdomsevenemang genom att ge volontärerna möjligheten att engagera sig i två musikfestivaler. Projektet anordnas av Mölndals kommun, Eurodesk.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

4 Partners Participants