Search for European Projects

Art Pharmacy
Start date: Feb 1, 2015, End date: Jul 31, 2015 PROJECT  FINISHED 

Youth exchange „Art pharmacy“ is an exchange that includes 21 young people and young people with fewer possibilities from three different countries: Croatia, Spain and Greece from 20th till 28th April 2015. in a small rural place Labin, situated in Croatia. The main objective of the project is to explore and experience art and knowledge about European citizenship by deepening the sense of European identity among youth by developing following skills: art drawings, creative thinking, decision making, negotiation, collaboration, team work. It will raise youngsters awareness on creative skills and art as means of communication, but also to widen their horizons since they will be learning in multicultural environment and take part in the final performance in which they will be giving away their art objects with positive messages and pictures in order to spread voice and get others intention on the main topic of the exchange which are importance of European citizenship, cultural differences, art and active participation. The project is a combination of non formal education methods: icebreakers, energizers, warm up activities, group work, discussions, learning by doing, intercultural nights, art making processes, art therapy methods, outdoor activities and performing included in a series of workshops and activities. Some methodologies are more appropriate to raise awareness and stimulate communication and dialogue as discussions, intercultural nights, art making process while doing and creating art objects with messages, learning by doing, making an performance and performing, others (icebreakers, energizers, warm up activities, group work, art therapy, outdoor activities) aim more at interaction process, cooperation, stimulation of reflection and creativity, as well as on positive thinking, participation and team building. Through this youth exchange we want to offer youth an educational experience through the acquisition of competences and skills, to support the creation of job opportunities, to promote the quality of life, to expertise in the social and relational field, aimed at a more general process of empowerment of the individual and the community, through the proposal of experiences and opportunities that allow to express and to maximize the skills of one and all. Labin as a rural community possesses limited opportunities regarding youth, educational and cultural activities. An international exchange offers educational and cultural development for the community, it will show optimism and the joy of artistic creation in daily life, bring international atmosphere, raise awareness about cultural differences and the importance of EU citizenship and active participation, as well as to promote Erasmus + programme and opportunities within it. "Ljekovita umjetnost" je razmjena koji uključuje 21 mladih i mladih s manje mogućnosti iz tri različite zemlje: Hrvatske, Španjolske i Grčke od 20. do 28. travnja 2015 u malom ruralnom mjestu Labin, u Hrvatskoj. Glavni cilj projekta je istražiti i iskusiti umjetnost, produbiti znanje o Europskom građanstvu i osjećaju europskog identiteta među mladima razvijajući slijedeće vještine: umjetničko slikanje, kreativno razmišljanje, odlučivanje, pregovaranje, suradnja, timski rad. Navedene vještine podići će svijest mladih o kreativnim sposobnostima i o umjetnosti kao sredstvu komunikacije, ali i proširiti vidike mladih. Učenje bazirano na neformalnom načinu održavati će se u multikulturalnom okruženju, a finalni produkt razmjene biti će završna izvedba / performance svih sudionika u kojima će isti lokalnoj zajednici davati na poklon kreirane umjetničke predmete s pozitivnim porukama i slikama kako bi ukazali na važnost europskog građanstva, kulturnih razlika, umjetnosti i aktivnog sudjelovanja. Projekt je kombinacija metoda neformalnog učenja: icebreakera, energizera, warm up aktivnosti, grupnog rad, rasprava, učenje kroz rad, interkulturalnih večeri, stvaranje umjetničkih izrada, metode art terapija, aktivnosti na otvorenom i niza radionica i aktivnosti. Neke metode su prikladnije za podizanje svijesti, poticanje komunikacije i dijaloga, dok druge teže više na interakciju procesa, suradnju, poticanje promišljanja i kreativnosti, kao i na pozitivno razmišljanje, sudjelovanje i team building. Kroz ovu razmjenu mladih želimo mladima ponuditi edukativno iskustvo kroz stjecanje kompetencija i vještina, stvaranje mogućnosti za bolju mogućnost na tržištu rada, promicanje kvalitete života usmjerene na osnaživanja pojedinca i zajednice. Labin kao ruralna sredina ima ograničene mogućnosti u pogledu mladih, obrazovnih i kulturnih aktivnosti. Međunarodna razmjena nudi obrazovni i kulturni razvoj za zajednicu, te će pokazati optimizam i radost umjetničkog stvaranja u svakodnevnom životu, donijeti međunarodnu atmosferu, podizanje svijesti o kulturnim razlikama i važnosti Europskog građanstva i aktivnog sudjelovanja, kao promovirati Erasmus + program i brojne mogućnosti unutar njega.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

2 Partners Participants