Search for European Projects

Art & Culture- Journey to Success
Start date: May 4, 2015, End date: Nov 3, 2015 PROJECT  FINISHED 

Младежкият обмен ,,Art & culture- Journey to success" се проведе в гр.Благоевград от 7 до 15 август 2015г и включваше 35 младежи от Азербайджан, Грузия, Румъния, България и Италия. Част от участниците бяха младежи в неравностойно положение срещащи -географски, икономически, образователни и други трудности. Проектът засегна проблема с намиране на работа особено на млади хора в неравностойно положение и предложи нова алтернативи-развиването на талантите в областта на изкуството . Целта на проекта бе да покаже на участниците една алтернатива за развиване на таланта и придобиване на ценни знания и практически умения, които да им бъдат полезни дори за реализация на пазара на труда в областта на изкуството и културата. Междукултурното учене също бе застъпено широко в проекта. Методологията на проекта ще се основавше изцяло на неформалното обучение. Едни от основните дейности на проекта бяха практическите арт ателиета- по грънчарство, плъстене, направа на народни носии. Освен това всяка държава в отворени арт сесии представи своите типични занаяти, имащи за цел -обмен на култури и традиции, както и придобиване на конкретни умения и техники в сферата на изкуството. През последния ден от обмена бе организиран панаир на изкуства и култури, които имаше за цел да направи проекта по -видим и да насочи вниманието на обществеността към проблема с младежката безработица и да вдъхне увереност на младежите да търсят нови възможност за придобиване на нови компетенции и реализация. Бяха изложени всички направени продукти по време на проекта. Освен това в същия ден бе организиран и флешмоб на центъра на града, който да привлче вниаменито на местните жители. Младежите имаха възможност да посетят община Благоевград и да се срещнат със зам.кмета по Европейско развитие и проекти, който представи усилията на общината в областта на борбата с младежката безработица и приветства учаснтиците с добре дощли в града с подаръци и изненади.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

4 Partners Participants