Search for European Projects

Archeopark Netolice: rozvojový projekt česko-bavorské spolupráce. (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0339)
Start date: Jan 31, 2006, End date: Jun 26, 2008 PROJECT  FINISHED 

Poblíž historického centra Netolic se nachází zaniklé raně středověké hradiště - vrch Na Jánu. Podle výsledků archeologického výzkumu bylo hradiště založeno v 10. století jako správní a vojenské centrum knížecí a královské moci v jižních Čechách a sloužilo do konce 50. let 13. století. Cílem projektu je vytvoření významného produktu cestovního ruchu - archeoparku a rehabilitace této kulturní památky na bývalém přemyslovském hradišti. Aktivity projektu: dokončení I. etapy opevnění a výstavba strážní věže (rozhledny), uspořádání 14-denního letního česko-bavorského archeologického tábora pro studenty českých a bavorských středních a vysokých škol, 2-denní mezinárodní archeologickou konferenci, vydání naučně populární publikace o archeologických parcích Netolice a Ringelai a natočení dokumentárně propagačního filmu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   1 954 305,20
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants