Search for European Projects

Alter-Bike
Start date: Aug 1, 2015, End date: May 31, 2016 PROJECT  FINISHED 

Projekt Alter Bike, v sodelovanju s SCI Avstrija, se je osredotočal na doseganje najboljših učnih rezultatov za udeležence projekta, na razvoj trajnostne mobilnosti in na ostale okoljske teme. Projekt se je izvajal v Mariboru, v Centru mobilnosti Maribor, od septembra 2015 do maja 2016, kjer smo gostili prostovoljko iz Avstrije. Dodana vrednost tega projekta je povezana predvsem s trajnostno mobilnostjo: s spodbujanjem alternativnih oblik transporta in s tem povezanih pozitivnih učinkih na okolje. Kolesarjenje je pomemben dejavnik pri zmanjševanju izpusta toplogrednih emisij in predstavlja eno od treh alternativ uporabi avtomobila. EVS prostovoljki smo dali priložnost ustvarjati urbani kolesarski zemljevid. Rezultat tega projekta je skupni izdelek mladih, ki sodelujejo z Mariborsko kolesarsko mrežo. Prostovoljko smo želeli povezati z mladimi, ki sodelujejo pri lokalnih neprofitnih organizacijah, od katerih je pridobivala podatke o le-teh ter jih vključila v zemljevid, z namenom višanja njihove prepoznavnosti. Projekt je bil intenzivno usmerjen na oblike neformalnega učenja za vse vpletene. EVS prostovoljka je razvijala ključne kompetence za komunikacijo v tujem jeziku, za občutek lastne pobude in digitalne pismenosti. Tudi ostali vpleteni so s sodelovanjem na projektu širili svoje medkulturno razumevanje, evropsko identiteto in znanja tujih jezikov. Mariborska kolesarska mreža želi postati bolj evropska, mednarodno odprta in razvijati sosedsko sodelovanje (avstrijsko-slovenskega) na prihodnjih okoljskih projektih. Ta EVS projekt je bil za nas novo izhodišče pri naših prizadevanjih postati mladim prijazna in mednarodno dejavna organizacija. Projekt Alter Bike prinaša dolgoročne učinke na lokalno okolje, saj zemljevid spodbuja uporabo alternativnih oblik transporta ter poudarja pomembnost delovanja neprofitnih organizacij, ki nudijo delovna mesta številnim mladim v mestu. Obenem je projekt dvignil to zavedanje pri vseh sodelujočih.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Details

1 Partners Participants