Search for European Projects

All of Olomouc
Start date: Jan 15, 2016, End date: Nov 14, 2016 PROJECT  FINISHED 

EDS projekt “All of Olomouc” se uskuteční od 1.února 2016 do 31. srpna 2016 v univerzitním moravském městě Olomouci. Jedná se o projekt individuální EDS. Dobrovolnice se zapojí do chodu tří organizací - United Games of Nations - Czech Republic (organizace pro mládež), Domu dětí a mládeže Olomouc (instituce, která zajišťuje volnočasové aktivity pro všechny, ale především pro děti a mládež) a Akademik sport centru Univerzity Palackého v Olomouci (organizace, která zajišťuje sportovní a volnočasové aktivity především pro studenty a zaměstnance univerzity). Ve všech třech organizacích se bude dobrovolnice podílet na jak na přípravách a realizaci aktivit jako jsou pravidelné kroužky, pobytové akce atd. Dobrovolnice bude mít možnost seznámit se také s administrací těchto aktivit (práce s různými počítačovými programy, psaní žádostí o grant, článků a monitorovacích zpráv, příprava propagačních materiálů atd. ).Cílem tohoto projektu je podělit se o zkušenosti pomocí neformálního a informálního vzdělávání a také nabídnout prostor pro seberealizaci dobrovolnice, což, jak doufáme, přispěje také k lepšímu poznání české kultury, sebe sama a také kultury její země.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

1 Partners Participants