Search for European Projects

Aktualizace strategie rozvoje Přešticka ve vazbě na rozšíření přeshraniční spolupráce (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0204)
Start date: Sep 29, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Mikroregion Přešticko má zpracovanou studii rozvoje z roku 1999, kdy nebyla spolupráce s bavorským partnerem. V současné době se vedou jednání o rozšíření stávající spolupráce mezi městy Přeštice (člena mikroregionu) a Nittenau na všechny obce mikroregionu. Z tohoto důvodu je nutné přepracovat rozvojovou strategii ve vazbě na přeshraniční spolupráci. Strategie bude zahrnovat aktuální potenciál zájmového území mikroregionu ve vazbě na přeshraniční spolupráci s možnostmi zapojení nejširší vrstvy obyvatel prostřednictvím zájmových spolků.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 49.6%   73 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants