Search for European Projects

Akademie přeshraničního vzdělávání na Těšínském Slezsku
Start date: Jul 31, 2005, End date: Apr 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je zřídit Akademii přeshraničního vzdělávání. V rámci projektu chceme uskutečnit 12 dvou až čytřdenních seminářů pro účastníky z obou stran hranice v okolí Euroregionu (ER) Těšínského Slezska. Projekt je realizován ve spolupráci a s oficiální podporou ER. Bude realizováno 6 druhů seminářů pro 5 cílových skupin. Semináře budou tématicky zaměřeny na praktické aspekty regionálního rozvoje a rovněž česko-polská diskusní fóra (pro studenty VŠ a pedagogy), na zkušenosti představitelů veřejné správy a NNO z obou částí euroregionu s čerpáním SF a na neformální vzdělávání pro mládež. Projekt je koncipován jako pilotní. Po jeho skončení bude prodloužen a škála činností rozšířena.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 176 795,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants