Search for European Projects

Älg i MittSkandia

Projektet ska skapa en gränsäverskridande och aktiv samverkan samt ny kunskap om v´iltvård av älgstammen. 75 älgar ska utrustas med GPS-anläggning och marknadsföringseffekter uppnås genom internationellt engagemang i enskilda älgars vandringar. Det främsta målet är att skapa en samförvaltning av älgstammen baserat på ett gränsregionalt, varaktigt nätverk av aktörer

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 22.9%   1 980 216,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

16 Partners Participants