Search for European Projects

Administrace dispozičního fondu v kraji Vysočina pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0002)
Start date: Jul 31, 2004, End date: Jul 29, 2008 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je úspěšná administrace dispoziční fondu, který přispěje k vytvoření lepších podmínek pro přeshraniční spolupráci v česko-rakouském pohraničí a v kraji Vysočina., Tato služba pomůže subjektům v tomto území překonat specifické rozvojové problémy vyplývající z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Cílem projektu je tedy dobře zvládnutá administrace projektů dispozičního fondu s přeshraničním významem v oblastech společného zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   711 405,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants