Search for European Projects

Administrace dispozičního fondu v Jihomoravském kraji pro program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA v česko-rakouském pohraničí (CZ.04.4.83/3.1.00.1/0006)
Start date: Jul 31, 2004, End date: Feb 28, 2008 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je administrace dispoziční fondu, který přispěje k vytvoření lepších podmínky pro přeshraniční spolupráci na česko-rakouské hranici v Jihomoravském kraji. Aktivity projektu subjektům v příhraničním území vytváří podmínky pro překonání specifických rozvojových problémů vyplývajících z jejich relativní izolace v rámci národních ekonomik. Cílem projektu je dobře zvládnutá administrace projektů dispozičního fondu s přeshraničním významem v oblastech společného zlepšení kulturního, vzdělávacího a společensko-hospodářského rozvoje, životních podmínek a pokračujících kontaktů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   1 945 456,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants