Search for European Projects

Academia Allegro Vivo ve Zlaté Koruně (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0413)
Start date: Jul 31, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu bude řešena část Královského hudebního festivalu ve Zlaté Koruně týkající se vystoupení rakouské skupiny hudebníků s názvem Academia Allegro Vivo. Záměrem celého festivalu je návrat k historickému poslání místa a rozšíření kulturní nabídky regionu, ale i nabídky v oblasti cestovního ruchu. Festival ve své dramaturgii přinese koncerty věnované jubileím světových skladatelů. Při tvorbě programu je důraz kladen na výměny a poznávání hudebníků z České republiky a blízkého Rakouska a jejich vzájemnou spolupráci. Koncerty jsou pořádány v historických prostorech kláštera ve Zlaté Koruně, který se tak stává významným kulturním a vzdělávacím centrem této oblasti. Festival bude zahájen v srpnu 2006 a bude trvat až do října téhož roku. Hudební večer, jehož program je předmětem této žádosti, bude pořádán dne 10. 8. 2006. Za sólisty orchestru Academia Allegro Vivo vystoupí Kudsi Ergüner - Ney (dlouhá flétna), Anika Vavic - klavír, Martin Mühlfellner – trubka a Bijan Khadem-Missagh – housle, dirigent. Koncert je pořádán jako partnerský koncert na základě jednání na kulturní konferenci Euregio Silva Nortica v Třeboni na podzim 2005 a měl by se stát do budoucna tradicí ve spolupráci pořadatelů festivalů na obou stranách hranice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   71 200,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants