Search for European Projects

A váratlan helyzetek kezelését támogató közös online ügyeletfigyelő rendszer kialakítása a magyar - szlovák határmenti térség kiválasztott területein / VYTVORENIE SPOLOČNÉHO ONLINE MONITOROVACIEHO SYSTÉMU POSKYTUJÚCEHO PODPORU V NEOČAKÁVANÝCH SITUÁCIÁCH (Health Info)
Start date: Sep 30, 2012, End date: Sep 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

A váratlan helyzetek kezelését támogató közös online ügyeletfigyelő rendszer kialakítása a magyar szlovák határmenti térség kiválasztott területein (Borsod-Abaúj Zemplén megye és Kassa megye).A projekt specifikus céljai:- Egységes informatikai, tartalomszolgáltatási háttér kialakítása- Adaptációs és az ágazati informatikával kompatibilis modellek tervezése- Informatikai, technológiai, tartalmi specifikációk elkészítése- Adatok gyűjtése, elemzése, összehasonlító értékelése, standardizálása- Adatáramlás környezetének és feltételrendszerének kialakítása- Online tartalomkezelő felület kifejlesztéseA pályázatban ismertetettek alapján a projekt céljai összhangban vannak az OP stratégiai céljával , prioritásaival és releváns intézkedéseivel.A projekt közvetlenül illeszkedik az operatív program 1. és 2. prioritásának céljaihoz: 1. prioritásának céljaihoz, valamint a 2. prioritás egyik céljához, mivel Hozzájárulás a határ menti térség gazdasági versenyképességének erősítéséhez: Mivel az ügyeletet ellátók - gazdasági társaságok, - számukra az ügyeletfigyelő rendszer térségi és határon átívelő integrációt, gazdaságélénkítést is generálAz emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése: egységes informatikai rendszer kialakítása, adatbázisok standardizálása, bizonyos eljárások, mechanizmusok egységesítése. A határ menti térség információáramlásának javítása: könnyebb és gyorsabb lesz az információkhoz való hozzáférés, az adatok közös adatbázisban, egy helyen találhatók meg. Az alapok megteremtése hozzájárulhat egy egységes Európai Ügyeletfigyelő Rendszer kialakításához. Az intézkedések közül a projekt alapvetően az 1.4.1 intézkedéshez illeszkedik, azon belül is az alábbiakhoz: - új közös online rendszerek kialakítása, , - váratlan helyzetekkezelésére szolgáló közös szolgáltatások kialakítása, - tapasztalatcserét szolgáló szakmai fórumokszervezése.A projekt bizonyos mértékig hozzájárul még pl. az 1.2.1, az 1.5.1, a 1.7.1, és. Achievements: The idea of establishing an online duty monitoring system comes from 2005. There is a significant need to know where people can find an open pharmacy on, for example, public holidays. Where is the nearest hospital with child care? Is there a dentist available in my region? The project is an answer to these questions - a pilot project covering selected areas of Hungary (Borsod-Abaúj-Zemplén county) and Slovakia (Košice county).

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Details

  • 80.8%   577 390,24
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants