Search for European Projects

A mobilitás elősegítése a magyar-szlovák határ mentén a tömegközlekedés fejlesztése révén / Zlepšenie mobility propagáciou verejnej dopravy na Slovensko-Maďarskej (TRANSHUSK)
Start date: Aug 31, 2012, End date: Feb 27, 2014 PROJECT  FINISHED 

A projekt átfogó célja egy integrált közösségi közl. rendszer létrehozása a magyar-szlovák határrégióban és a fenntartható közl. támogatása a magyar-szlovák határon átnyúló utazásoknál. A rendszer célja,javítani a munkahelyek,szolgáltatások,oktatási intézmények elérhetőségét a határtérségben.A projekt ugyanakkor a személygépk.-használat csökkentése által környezeti előnyöket is kínál.A projekt konkrét céljai a következők:-A közlekedési adatgyűjtési módszerek harmonizációja,közös közl. adatbázis felállítása.-A közlekedéfejl. célok meghatározása forgalom- és utasszámlálás,valamint kikérdezés, helyszíni vizsgálatok alapján;akcióterv készítése.-Adatelemzés,strat.alkotás egy határon átnyúló közösségi közl. terv létrehozására.-Egy határon átnyúló közl. szöv.-re vonatkozó javaslat kidolg. a szolg., jegy- és tartifarndszer integrálása érdekében.A partnerek a 2.3.2. Közösségi Közl. Fejl. c. intézkedésre adják be a pályázatot. A határ menti térségek gazd. és társad. integrációjának erősítéséhez mint strat. célhoz közvetlenül hozzájárul a határon átnyúló közösségi közl. fejlesztése,mivel az integrációhoz leginkább a lakosság mobilitásának növekedése,a rendszeres személyes kapcs.tartás járul hozzá.Bár a tervezett intézkedés hivatalosan a 2. prioritási tengelyhez kapcsolódik,a projektcél az 1. és 2. prioritás céljaival is összefügg. A potenciális munkaerő növekvő mobilitása vagy a turisták számának növekedése közvetlen (jó) hatást gyakorol az érintett térségek versenyképességére.A fejl. a határ menti közösségek társadalmi összetartozását is erősíti (1. prioritási tengely). A körny.-i és elérhetőségi témákat magában foglaló 2. prioritás a tömegközl. egyéni közl. módokkal szembeni egyértelmű előnyben részesítésében mint fenntarthatósági célban nyilvánul meg.A térségi városok és községek elérhetőségének javítása a helyi lakosság számára kizárólag abban nyilvánul meg,hogy a lakott települések vagy más úti célok rendelkeznek-e menetrend szerinti,integrált tömegközl kapcsolatta. Achievements: Since the accession to the EU, crossing the borders between SK and HU has been increased. The TransHUSK project aimed to create a strategic development plan in order to enable the integrated public transport system in the HU-SK border region and to support sustainable transport in the cross-border regions. The specific objectives of the project were to define the transport development possibilities based on traffic and passenger surveys conducted in households, in public transport and at border crossing points; the creation of an Action Plan and Strategy for cross-border public transport development and the presentation of key findings to transport service operators and public transport authorities.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 83.6%   322 600,50
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website