Search for European Projects

3 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Enjoy traditions!

Start date: Sep 1, 2015, End date: Aug 31, 2017,

In this project, all three partners will host one of the pupils’ exchanges. Eight pupils and two teachers from each participating country will meet everytime for one week. Pupils will be in the age of 12-15 years (grades 6-9). During the exchanges, participants will learn more about the country in which they will be guests, about its culture, but the exchange will be focused on important festivals ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt navazuje na 4-letou spolupráci dvou partnerských základních škol, a to v Sokolově a v bavorském Waldsassenu. Obsahem projektu je realizace 4 jednodenních výměnných návštěv žáků obou partnerských škol, 1 jazyková škola v přírodě na Stříbrné a společné setkání pedagogů, rodičů a žáků z obou stran hranice. Cílem projektu je rozšířit a posílit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v němec ...
Read Project

 2

 FINISHED 

říroda nezná hranic (CZ.04.4.82/4.3.01.1/0249)

Start date: Aug 31, 2006, End date: Dec 30, 2006,

Náplní projektu je společný týdenní pobyt žáků z české a německé školy navazující na předchozí tříletou spolupráci obou škol. Hlavním cílem projektu je zvýšení a další rozvíjení spolupráce mezi školami na obou stranách hranice s výhledem na společné zlepšení kulturního, vzdělávacího rozvoje a pokračujících kontaktů, povzbuzení a motivace žáků i učitelů při výuce německého jazyka a odstraňování kom ...
Read Project

 2