Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt navazuje na 4-letou spolupráci dvou partnerských základních škol, a to v Sokolově a v bavorském Waldsassenu. Obsahem projektu je realizace 4 jednodenních výměnných návštěv žáků obou partnerských škol, 1 jazyková škola v přírodě na Stříbrné a společné setkání pedagogů, rodičů a žáků z obou stran hranice. Cílem projektu je rozšířit a posílit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v němec ...
Read Project

 2