Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Zájem projektu je soustředěn na tradice spojené s uměleckou tvorbou litiny a smaltu - Smaltérské léto - na jehož propagaci se soustředí kulturní a sportovní aktivity.
Read Project

 4

 FINISHED 
Projekt se zaměřuje na kulturní, sportovní a společenské akce v průběhu léta a podzimu 2006, kterých se zúčastní umělci, sportovci a občané z Frýdlantu nad Ostravicí a polského Regionu Beskidy. Tyto aktivity mají vést k navázání a rozvinutí vzájemné spolupráce mezi českou a polskou stranou hranice a k posílení a rozvoji cestovního ruchu.
Read Project

 2