Search for European Projects

8 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Städte im Aufschwung

Start date: Jun 30, 2011, End date: Dec 30, 2013,

PROJEKTZIELE • Wirtschaftliche Stärkung der Regionen Waldviertel / Jižní Čechy/Vysočina • Wirtschaftliche Vernetzung der Städte • Professionelle Koordination der wirtschaftlichen Entwicklung der Städte SPEZIFISCHE ZIELE • Qualifikation von für die wirtschaftliche Stadtentwicklung zuständigen Personen • Aktualisierung der Städtestrategien auf Basis von Schwerpunktlösungen • Unterstützung von beste ...
Read Project

 6

 FINISHED 

Cesta za poznáním (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0567)

Start date: Mar 31, 2007, End date: Sep 29, 2007,

Děti z Třeboně navštíví schremskou atrakci UnterWasserReich. Jedná se v podstatě o velké informační centrum, které své návštěvníky seznamuje s živočichy žijícími ve vodě nebo v její blízkosti, děti se zde tudíž dozvědí mnoho zajímavostí z oblasti biologie. Naoplátku děti ze Schremsu přijedou navštívit třeboňskou atrakci Expozice Třeboňsko - krajina a lidé. Tato moderně pojatá expozice populární fo ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Stručný popis akce: Záměrem projektu je podpora přeshraniční spolupráce partnerských měst (jihočeské Třeboně a rakouského Gmundu a Schremsu), navázání a další rozvoj přátelských kontaktů a následně rozvoj a upevňování mezilidských vztahů s účinkem na širší veřejnost na obou stranách hranice. Jako nosná aktivita těchto stále se rozšiřujících partnerských vazeb je zvoleno téma: mládež a lidová ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Bude se jednat o výstavu prací žáků a studentů, které vzniknou během vyučování. Osloveny budou všechny školy Třeboně a Schremsu. Obě města mohou být představena nejrůznějším způsobem - kresbami přírody, historických budov, uměleckým zpracováním pověstí a dějin spojených s městem a okolím. Obě města mají např. zámek, krásnou přírodu a typickými druhy zvířat. Může být využit i jiný materiál než pap ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím řešení problematiky ochrany vydry říční jako pilotního živočišného druhu zajistit a podpořit další rozvoj environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty na obou stranách česko-rakouské hranice a napomoci tak ekologickému rozvoji celého regionu (Jižní Čechy - Waldviertel). Přínosem realizace projektu bude rozvinutí a další upevnění spolupráce se zástupci rak ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Měsíc partnerství Třeboně a Schremsu (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0184)

Start date: Sep 11, 2005, End date: Dec 30, 2005,

V listopadu 2005 se v Třeboni ve výstavním sále Pod Věží uskuteční výstava neziskových organizací a spolků partnerských měst Třeboně a Schremsu. Na území města Třeboně aktivně pracuje kolem 40 neziskových organizací zabývajících se ekologií, kulturou, sportem, podporou zájmové činnosti a volnočasových aktivit, pomocí v sociální sféře, hudbou apod. Ve Schremsu a okolí působí přes 60 takových organi ...
Read Project

 3

 FINISHED 

Rybářské slavnosti (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0093)

Start date: Jun 30, 2005, End date: Oct 30, 2005,

Projekt zakládá novou tradici Rybářských slavností. Rybářské slavnosti se budou konat přímo v centru města a na hrázi rybníka Svět. Během slavností se lidé seznámí s historií a současností rybářství - výstava, ukázky rybářských řemesel, přednášky, uskuteční se setkání mezi mládeží Třeboňska a Waldviertlu - závody v lovení ryb na rybníku Svět, běžecké závody kolem Světa. V rámci slavností dojde k ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Třeboňské kulturní léto (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0094)

Start date: Mar 31, 2005, End date: Aug 30, 2005,

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality informovanosti o regionu Třeboňsko a posílení cestovního ruchu jako hlavního hospodářského odvětví regionu, posílení a zlepšení image regionu. Jedná se o více akcí zaměřených na přeshraniční setkávání, poznávání, obohacení a zlepšení kulturního dění.
Read Project

 2