Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
...ladě potřeb pořádání mezinárodních cyklistických závodů trekingových a horských kol a triatlonu v rámci mezinárodních mistrovských soutěží a pohárů. Prostřednictvím sportovních akcí bude rozvíjena hlavně spolupráce mezi konkrétními skupinami sportovně založených občanů. Hlavním smyslem projektu je tedy navázání nových kontaktů ve sportovní oblasti, jakožto položení základů pro budování kontaktů da ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Týden cykloturistiky (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0106)

Start date: May 8, 2005, End date: May 13, 2005,

Záměrem akce „Týden cykloturistiky“ je uspořádání týdenní propagační jízdy cyklotrasou Greenways z Prahy do Vídně, která bude za účasti českých i zahraničních cyklistů (včetně tělesně postižených sportovců) prezentovat cykloturistiku široké veřejnosti. Celá akce bude spojena s propagací atraktivních míst ležících podél mezinárodní cyklotrasy Greenways, v průběhu pěti dnů jejího trvání budou zajiš ...
Read Project

 2