Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Obsahem projektu je komplexní príprava a zpracování fotopanelu v príhranicní oblast Bílých Karpat s tím, že ve slovenské cásti bude realizován zrcadlový projekt. V jednotném stylu na obou stranách hranice bude vytvoren informacní systém v terénu predstavující soubor fotopanelu prezentující turistum vybrané prírodní a kulturní zajímavosti.
Read Project

 3