Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projektet ska främja och skapa varaktiga relatioenr mellan Skellefteå- och Jakobstadsregionen och inkludera näringsliv, turism, kultur och enskilda invånare i samarbetet. Gemensam marknadsföring i andra regioner är ett annat mål
Read Project

 4