Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt Infrastruktura turistických hraničních přechodů Jižní Čechy – Dolní Rakousko je zaměřen na zlepšení prostupnosti česko – rakouské hranice dobudováním přístupových cest a rekonstrukcí nových turistických hraničních přechodů, zlepšení kvality příhraničního prostoru a vytvoření podmínek pro společný životní prostor. Podpora bude sloužit pro rekonstrukci infrastruktury a dobudování mobiliáře ...
Read Project

 3