Search for European Projects

1 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Projekt ma na celu stworzenie sieci współpracy pomiędzy polskimi i czeskimi klubami sportowymi, czego wynikiem będzie podpisanie międzynarodowych umów o wzajemnej współpracy na obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Wspólna organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych będzie bodźcem do wzmacniania relacji o charakterze społecznym pomiędzy społecznościami lokalnymi Opola i Ołomuńca. W rama ...
Read Project

 7