Search for European Projects

9 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 4

 FINISHED 

Tourismusmarketing Ostbayern – Oberösterreich

Start date: Dec 31, 2009, End date: Dec 30, 2012,

Bildung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe auf der Grundlage eines dreijährigen Programms; Marketing- und Medienkampagnen zu den touristischen Schwerpunktthemen; • Entwicklung Leitelement Grenzüberschreitend • Internes Kommunikationsmaterial • Print- und Digitalmedien • Marketing-/Medienkampagnen • Teilnahme an Messen • Pressekampagnen • Gewinnen von Marktpartnern Grenzüberscheitende Elemente i ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Read Project

 3

 FINISHED 
Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvoření společného přeshraničního systému značení významných turistických cílů Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Toho bude dosaženo realizací 3 základních složek projektu. Těmi jsou: 1. 16 ks turistických informačních panelů v dvojjazyčném provedení umístěných na 4 hraničních přechodech mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem (8 na každé straně hran ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Společná prezentace akcí realizovaných v období 04-09/2005 a 11/2005-03/2006 v jižních Čechách a příhraničních regionech v návaznosti na vybraná témata navržená ve strategii prezentace jižních Čech během letní sezóny 2005 a zimní sezóny 2005-2006. Za každé město, obec na české a rakouské straně budou vybrány 2-3 akce nadregionálního charakteru s pozitivním dopadem na cestovní ruch. Ty budou spole ...
Read Project

 2

 FINISHED 

Gastrofest 2005 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0212)

Start date: Oct 31, 2005, End date: Mar 30, 2006,

Projekt se zabývá rozvojem přeshraniční spolupráce v oblasti cestovního ruchu s důrazem na rozvoj spolupráce mezi stravovacími a ubytovacími provozy. K naplnění cíle bude sloužit realizace odborného workshopu na téma zvyšování kvality služeb a vzdělávání v cestovním ruchu. Specifickou aktivitou projektu, která bude sloužit k rozvoji spolupráce bude také představení kvalitních jihočeských gastron ...
Read Project

 2

 FINISHED 
Projekt je zaměřen na spolupráci regionů jižní Čechy, Horní Rakousko a Dolní Rakousko v oblasti cestovního ruchu - spolupráce bude spočívat předešvím v tvorbě společných přeshraničních turistických produktů. Při společných trilaterálních jednáních - workshopech budou obě strany podrobně seznámeny s turistickou nabídkou vhodnou pro přeshraniční propojení a bude navržen postup společné tvorby, reali ...
Read Project

 3

 FINISHED 
Projekt Výstava fotografií - Jižní Čechy známé i zapomenuté má za cíl zmapovat existující i zaniklá místa česko-rakouského pohraničí, zabývá se rázovitým folklórem, tradicemi a také výtvarnými a řemeslnými postupy, dnes již mnohdy zapomenutými. Tento projekt zcela odpovídá projektům typu People to people s přeshraničním dopadem, jelikož se snaží spojit společnou minulost Čechů a Rakušanů prostředn ...
Read Project

 2