Search for European Projects

2 European Projects Found

Searched on 125080 European Projects

 FINISHED 

Významné osobnosti Těšínského Slezska - Jan Grabowski

Start date: Jun 30, 2006, End date: Jun 29, 2007,

Projekt je zaměřen na rozvoj spolupráce mezi sousedními regiony, navazování a rozšiřování kontaktu mezi cílovými skupinami a vytvoření předpokladu pro trvalý rozvoj spolupráce na česko-polském pomezí v oblasti kultury a kulturního dědictví. Primárními cílovými skupinami jsou Jan Grabowski , návštěvníci realizovaných kulturních akcí a obyvatelé obcí na obou stranách hranice. Nepřímým nositelem výs ...
Read Project

 4

 FINISHED 
Staškov village project with partners Valašská Bystrica. Both villages reconstructing theater space in their cultural houses for the purpose of improving their work Ochodnický theater companies. The project was organized 2 international theater shows. This is similar to Pojekt cross-border cooperation as a present to strengthen cross-border cooperation between municipalities through investment act ...
Read Project

 2